CÔNG TY TNHH TOYOTA BẮC NINH

  • Lô A Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh
  • Mail: Toyotabacninhhoan@gmail.com
  • Fanpage: http://www. facebook.com/toyotabacninhcn/
  • Giờ làm việc: Thứ hai đến Chủ nhật Từ 8:00 đến 18:00
  • Giờ dịch vụ: Thứ hai đến Thứ bảy Từ 8:00 đến 17:00

Phụ trách kinh doanh Toyota Bắc Ninh: 0933 014 333 (Mr.Hoàn)

Phụ trách dịch vụ Toyota Bắc Ninh: 0972 691 886 (Mr.Cương)

Phòng Phụ tùng Toyota Bắc Ninh:  0988 611 923 (Mr.Thế)

Phòng hàng chính nhân sự Toyota Bắc Ninh:  0916 888 625 (Mrs. Lương)